Home
Medicinsk utbildning
på internet sedan 2001
Ny artikel i European Journal of Emergency Medicine:
ECG interpretation in Emergency Department residents: an update and e-learning as a resource to improve skills

Läs mer på PubMed 


Vi utvecklar och producerar webbaserad utbildning på ett forskningsbaserat sätt. Det innebär att vi praktiserar vetenskapliga rön i pedagogisk forskning för att maximera nyttan i utbildningarna.

Webbaserad utbildning har flera fördelar:

  • Tillgänglighet
  • Möjlighet till individanpassning
  • Lärande i egen takt, baserat på individuella förkunskaper
  • Nya "typer" av lärande kan stimuleras
  • Möjlighet för organisationen att certifiera, dokumentera och följa upp

För att kunna leverera inom utsatt tid, inom budgetramar involverar vi våra uppdragsgivare i täta intervaller och leverar delar av den slutgiltliga produkten
i mindre delar.

Vårt fokus är alltid användarvänlighet, interaktivitet och visualisering.Producerade utbildningar

Bäwer och Nilsson har producerat en rad medicinska webb-baserade utbildningar sedan 2001.

Alla kan vi inte visa här p.g.a sekretess-avtal med företag och organisationer som varit våra uppdragsgivare.

Stoltast är vi över ekgtolkning.se.
Sveriges första webb-baserade utbildning i EKG-tolkning, som vi lanserade 2008.
Nu i version 5.1.
Godkänd av Lipus. SOSFS-intyg till ST-läkare med godkänd examination.

Exempel på utbildningar


ekgtolkning.se - sedan 2008 - nu i version 5.1

Utbildningen innehåller ett stort urval autentiska patientfall att träna på, självrättande tester och en anpassningsbar examinationsdel.
Vi har ett utbildningssamarbete med Läkartidningen

ST-läkare som genomför examination med godkänt resultat, erhåller Socialstyrelsens intyg över godkända lärande-moment i enlighet med målbeskrivningen avseende kurs.
Utbildningen är granskad och godkänd av LIPUS.
Besök ekgtolkning.se

I samverkan med Sophiahemmet Högskola erbjuder ekgtolkning.se två kurser till sjuksköterskor.

4.5 hp. EKG- och arytmitolkning, Fristående baskurs.
7.5 hp. EKG- och arytmitolkning. Fristående kurs för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.ekgtolkning.se

Säker Förlossningsvård - LÖF

Inom ramen för Säker Förlossningsvård har, Patientförsäkringen LÖF tagit fram två utbildningsprogram. Det ena rör CTG-tolkning och fosterövervakning och det andra Neonatal HLR.

ctgutbildning.se
neohlrutbildning.se

Utbildningarna har kunskapskontroller för att säkerställa att kunskapsnivån för personalen i den svenska förlossningsvården är adekvat. Bäwer och Nilsson har producerat bägge utbildningar.

Allt utbildningsmaterial är tillgängligt för allmänheten.

Läs mer om arbetet för Säker Förlossningsvård på LÖF.Säker Förlossningsvård

Patientutbildning - GUCH

Ett samarbete med Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping och Institutionen för Medicin och Vård, Hälsouniversitetet i Linköping och Helén Rönning. Utbildningen producerades på CD av Bäwer och Nilsson och användes i det forskningsprojekt som låg till grund för Heléns doktorsavhandling.

Utbildningen innehåller, illustrationer, animationer, speaker och fördjupningsmaterial för de 10 vanligast förekommande medfödda hjärtfelen hos vuxna.

Läs publikation på PubMed.
Läs hela doktorsavhandlingen i DiVA.

För mer information kontakta:
helen.ronning(a)frosunda.se
info(a)bawernilsson.seGUCH

Neoventaeducation.com

Ett omfattande utvecklingprojekt på såväl systemsidan som utbildningsinnehåll för Neoventa Medical Innehåller för närvarande 2 utbildningar i 3 språkversion.

Samtliga dessa har certfieringar för utbildningsdeltagarna.neoventaeducation.com


CNGOF

En Nationell Fransk utbildning för medicinskt verksam personal inom förlossningvården.

Ursprunget i utbildningen fanns på neoventaeducation.com. Numera helt i regi av CNGOF.

CNGOF

Certfiering för utbildningsdeltagarna.CNGOFB%auml;wer och Nilsson AB
Bäwer och Nilsson AB, Box 717, 182 17 Danderyd, Orgnr: 556611-8963
Telefon: +46 733 58 99 12, E-post: info(a)bawernilsson.se
Copyright © 1999-2020