HomeVi kan medicinsk e-learning
Vi har gjort det sedan 2000"Bäwer och Nilsson har sedan år 2000 producerat medicinsk e-learning till flera aktörer inom hälso- och sjukvård och den privata sektorn.

Har du idéer du vill förverkliga - kontakta oss för en diskussion

Jonas Bäwer, VD.


 


Vi utvecklar och producerar webbaserad utbildning på ett forskningsbaserat sätt. Det innebär att vi praktiserar vetenskapliga rön i pedagogisk forskning för att maximera nyttan i utbildningarna.

Webbaserad utbildning har flera fördelar:

  • Tillgänglighet
  • Möjlighet till individanpassning
  • Lärande i egen takt, baserat på individuella förkunskaper
  • Nya "typer" av lärande kan stimuleras
  • Möjlighet för organisationen att certifiera och dokumentera

För att kunna leverera inom utsatt tid, inom budgetramar involverar vi våra uppdragsgivare i täta intervaller och leverar delar av den slutgiltliga produkten
i mindre delar.

Vårt fokus är alltid användarvänlighet, interaktivitet och visualisering.Producerade utbildningar

Bäwer och Nilsson har producerat en rad medicinska webb-baserade utbildningar sedan 2000.

Alla kan vi inte visa här p.g.a sekretess-avtal med företag och organisationer som varit våra uppdragsgivare.

Stoltast är vi nog över ekgtolkning.se.
Sveriges första webb-baserade utbildning i EKG-tolkning, som vi lanserade 2008.
Nu i version 5.
Godkänd av Lipus. SOSFS-intyg till ST-läkare med godkänd examination.

Exempel på utbildningar


Ekgtolkning.se - sedan 2008 - nu i version 5

Vår utbildning i EKG-tolkning. Utbildningen drivs sedan hösten 2014 i samarbete med Läkartidningen Ekgtolkning.se innehåller ett stort urval autentiska fall att träna på, självrättande tester och en anpassningsbar examinationsdel.

ST-läkare som genomför examination med godkänt resultat, erhåller Socialstyrelsens intyg över godkända lärande-moment i enlighet med målbeskrivningen avseende kurs.
Utbildningen är granskad och godkänd av LIPUS.
ekgtolkning.se

I samverkan med Sophiahemmet Högskola erbjuds ekgtolkning.se till sjuksköterskor och ger 7,5 högskolepoäng.

2015-10-09
Vi har producerat en ny version av utbildningen anpassad för sjuksköterskor sskbas.ekgtolkning.se. Denna nätbaserade, interaktiva kurs vänder sig till sjuksköterskor som vill inhämta grundläggande kunskaper rörande EKG-tolkning.
sskbas.ekgtolkning.seekgtolkning.se

Säker Förlossningsvård - LÖF

Inom ramen för Säker Förlossningsvård har, Patientförsäkringen LÖF tagit fram två utbildningsprogram. Det ena rör CTG-tolkning och fosterövervakning och det andra Neonatal HLR.

ctgutbildning.se
neohlrutbildning.se

Utbildningarna har kunskapskontroller för att säkerställa att kunskapsnivån för personalen i den svenska förlossningsvården är adekvat. Bäwer och Nilsson har producerat bägge utbildningar.

Allt utbildningsmaterial är tillgängligt för allmänheten.

Läs mer om arbetet för Säker Förlossningsvård på LÖF.Säker Förlossningsvård

Patientutbildning - GUCH

Ett samarbete med Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping och Institutionen för Medicin och Vård, Hälsouniversitetet i Linköping och Helén Rönning. Utbildningen producerades på CD av Bäwer och Nilsson och användes i det forskningsprojekt som låg till grund för Heléns doktorsavhandling.

Utbildningen innehåller, illustrationer, animationer, speaker och fördjupningsmaterial för de 10 vanligast förekommande medfödda hjärtfelen hos vuxna.

Läs publikation på PubMed.
Läs hela doktorsavhandlingen i DiVA.

För mer information kontakta:
helen.ronning(a)frosunda.se
info(a)bawernilsson.seGUCH

Neoventaeducation.com

Ett omfattande utvecklingprojekt på såväl systemsidan som utbildningsinnehåll för Neoventa Medical Innehåller för närvarande 2 utbildningar i 3 språkversion.

Samtliga dessa har certfieringar för utbildningsdeltagarna.

En randomiserad studie har genomförts på en av de franska utbildningar, där man jämförde certifieringsresultat vid två tillfällen. Vid första tillfället hade ingen av deltagarna genomfört utbildningen. Vid andra tillfället hade hälften genomfört utbildningen.

Sabri et al ECIC 2013 - Posterneoventaeducation.comB%auml;wer och Nilsson AB
Bäwer och Nilsson AB, Box 737, 182 17 Danderyd, Orgnr: 556611-8963
Telefon: +46 13 352 199, E-post: info(a)bawernilsson.se
Copyright © 1999-2017